Materieel en werken

 

Sloop LC Kanaalweg Utrecht

Project:   Sloop opstallen en fundaties LC Kanaalweg Utrecht
Opdrachtgever:   Dura Vermeer Milieu
Startdatum:   

Oktober 2016

Omschrijving:   In opdracht van Dura Vermeer Milieu voeren wij de sloopwerkzaamheden uit op het voormalig logistieke complex van Defensie. Het perceel waarop de werkzaamheden plaatsvinden is 7,2 ha.
Werkzaamheden omvatten:   

Asbestsanering, slopen bovenbouw, verwijderen fundaties en tanks, trekken van heipalen en afvoeren vrijkomende afvalstromen. 

 

Materieel & Werken

Sloop Diverse percelen A16 (Schieveensedijk 15, 23, 27 en 31)

Sloop 122 portaalpoeren A1-A27

Sloop Diverse percelen A16 (Rottekade)