Materieel en werken

 

Sloop diverse percelen A16 (Bergweg Zuid)

Project:                  Sloop ca 27 percelen project A16

Opdrachtgever:

 

Dura Vermeer Milieu

Startdatum:   Augustus 2017

Omschrijving:

 

 

 

 

In opdracht van Dura Vermeer Milieu voeren wij de sloopwerkzaamheden uit voor het project “Bouwrijp maken locaties A16 Rotterdam”. Het aantal percelen waar de sloopwerkzaamheden plaatsvinden liggen in de lijn waar de toekomstige uitbreiding van de A16 komt te liggen.   

Werkzaamheden omvatten: 

 

 

 

Asbestsaneringen, slopen bovenbouw, slopen fundaties en afvoeren vrijkomende afvalstromen. 

 

 


Materieel & Werken

Sloop Diverse percelen A16 (Schieveensedijk 15, 23, 27 en 31)

Sloop 122 portaalpoeren A1-A27

Sloop Diverse percelen A16 (Rottekade)