Materieel en werken

 

Sloop Diverse percelen A16 (Schieveensedijk 15, 23, 27 en 31)

Project :    Sloop ca 27 percelen project A16
 Opdrachtgever:   Dura Vermeer Milieu
 Startdatum:   Februari 2019
 Omschrijving:   In opdracht van Dura Vermeer Milieu voeren wij de sloopwerkzaamheden uit voor het project "Bouwrijp maken locaties A16 Rotterdam"De percelen waar de sloopwerkzaamheden plaatsvinden liggen in de lijn waar de toekomstige uitbreiding van de A16 Komt te liggen.  
 Werkzaamheden omvatten:   Asbestsanering, Slopen bovenbouw, slopen Fundaties en afvoer vrijkomende materialen. Op de Schieveensedijk 15 moeten wij tevens bepaalde onderdelen behouden voor een museum. 
     

Materieel & Werken

Sloop deel Xella Vuren

Sloop AWZI Leiden

Sloop van Eeghenstraat