Sloopwerken

Luyben Sloopwerken is gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van alle voorkomende sloopprojecten. Door onder meer de strenge wet- en regelgeving is slopen een gespecialiseerd vak geworden. Luyben sloopwerken heeft de juiste deskundigheid en ervaring in huis om de volgende sloopwerken tot een goed resultaat te brengen:

  • Totaalsloop
  • Renovatiesloop
  • Constructiesloop en Demontage

Totaalsloop

Bij totaalsloop wordt het gehele object gesloopt. Voorafgaande aan het project worden er eerst een aantal procedures doorlopen zoals asbestinventarisatie, bouwstoffenonderzoek en een grondrapportage.

Na het doorlopen van deze procedures wordt er een v & g plan en planning opgemaakt en zal het werk conform dit plan uitgevoerd worden. Het slopen wordt vrijwel geheel machinaal uitgevoerd waarbij de afvalstoffen gesorteerd worden afgevoerd naar de verschillende verwerkers.

Nadat het object gesloopt is zal de werkplek worden geëgaliseerd en zal het werk worden opgeleverd.

Renovatiesloop

Wij hebben tevens ervaring met bouw ondersteunende vormen van slopen. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden zoals het leegslopen van een pand of een gevel verwijderen. Deze vormen van slopen noemen wij renovatiesloop waarbij doorgaans de dragende gedeelten van een gebouw gespaard blijven. De werkzaamheden worden voornamelijk
met de hand of klein materieel uitgevoerd.

Constructiesloop en demontage

Naast totaal- en renovatiesloop doen wij ook aan constructiesloop. Hierbij gaat het veelal om verscheidende staalconstructies. Door ons aanbod in personeel en materieel zijn wij in staat om elke mogelijke constructie te kunnen slopen dan wel demonteren. Na het slopen en/of demonteren dragen wij ook zorg voor het afvoeren van de vrijgekomen stoffen.

Materieel & werken

Sloop deel Xella Vuren

Sloop AWZI Leiden

Sloop van Eeghenstraat