Materieel en werken

 

Sloop Tudor Gardens Zuid

 Project:    Sloop Tudor Gardens Zuid
 Opdrachtgever:    Dura Vermeer Infra
 Startdatum:    19-1-2021

 Omschrijving:

 

  In opdracht van Dura Vermeer Infra slopen wij de gebouwen aan de Bennebroekerweg te Hoofddrop. Het terrein zal worden her ontwikkeld voor het project Tudor Gardens Zuid. 

 Werkzaamheden:

  De werkzaamheden op dit project bestaan uit het saneren van asbest. het slopen van de opstallen, erf afscheiding en betonverhardingen.

Materieel & Werken

Sloop Diverse percelen A16 (Schieveensedijk 15, 23, 27 en 31)

Sloop 122 portaalpoeren A1-A27

Sloop Diverse percelen A16 (Rottekade)